Înscrie-te pe site!    
Caută
Nu ai produse în coș

TERMENI ȘI CONDIȚII


Vizitarea, folosirea, sau comandarea produselor vizualizate pe site-ul www.reza.ro implică acceptarea Condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos, atât pentru cumpărători cât și pentru vânzătorii înscriși pe site. Pentru folosirea în bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a Termenilor și Condițiilor.

www.reza.ro este administrat de SC REZA PRIMA WEB SRL cu sediul în Șoseaua Iancului nr. 31, etaj 7, camera 1, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/9535/2013, CUI RO32080733
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni și Condiții precum și orice modificări a site-ului www.reza.ro fără o notificare prealabilă. Accesând pagina Termeni și Condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

1. Înregistrarea și conturile:

Pentru a putea cumpăra de pe www.reza.ro, trebuie să introduceți datele dumneavoastră pe website-ul nostru și să creați un cont.

Contul de vânzător permite personalizarea unei pagini personale unde puteți afișa spre vânzare produsele dumneavoastră. Există 3 tipuri de cont:

1.Contul Gratuit care vă oferă posibilitatea afișării spre vânzare a maxim 5 produse.
2.Contul Extra care vă oferă posibilitatea afișării spre vânzare a maxim 20 de produse, promovarea magazinului în newsletterul trimis utilizatorilor Reza, precum și acces la “Bursa Mâinilor” și posibilitatea de a scrie articole pentru secțiunea “Make it yourself”. Costul pentru un astfel de cont este de 10 euro lunar.
3.Contul Premium este nelimitat în ceea ce privește numărul de produse afișabile, iar în plus față de contul Extra, magazinul va beneficia și de statistici complete ale vizitatorilor, promovare pe prima pagina a www.reza.ro și pe pagina de facebook Reza.ro. Cost: 20 euro.
4.Vânzătorii mai au opțiunea de a cumpăra o prezența in newsletter, promovare pe prima pagină pentru o zi și statistici complete ale magazinului lor pentru o saptamana cu prețul de 5 euro.

Contul de cumpărător este gratuit. În utilizarea serviciului, declarați că veți furniza informații reale, corecte, actuale și complete despre dumneavoastră.

În situația în care considerăm că această obligație a fost încalcată, ne rezervăm dreptul de a vă bloca accesul la utilizarea serviciului, pe perioadă determinată sau nedeterminată, fără nici o notificare prealabilă.

2. Preț și modalități de plată:

Preturile prezentate includ TVA (24%).

www.reza.ro intermediază vânzarea produselor vânzătorilor către cumpărători printr-o înțelegere de tip consignatie. Aceasta implică faptul că plata produselor se va face de către cumpărător în contul REZA PRIMA WEB SRL, urmând ca decontarea sumelor ce i se cuvin vanzatorului sa fie facută după regulile expuse la punctul 9 din Termeni și Condiții. REZA PRIMA WEB nu percepe nici un comision din prețul produselor.

Plata de către un meșteșugar, artist sau artizan înscris pe website a costurilor aferente conturilor plătite și extraopțiunilor pot fi făcute prin SMS, în numerar/cash sau prin credit/debit card. Livrarea produselor se va face exclusiv prin intermediul e-mail prin confirmarea schimbărilor aferente contului respectiv.

Prețul de achiziție prezentat pe factură va fi același cu cel prezentat pe site la momentul achiziției, preț la care se adaugă și costurile de livrare.

Plata produselor cumpărate de la magazinele de pe www.reza.ro se efectuează în numerar/cash, la livrarea produsului sau prin credit/debit card la plasarea comenzii online. Plata produselor se va face de către cumpărător în contul colector REZA PRIMA WEB S.R.L.

3. Informații privitoare la livrare:

Termenul de livrare pentru produsele afișate pe website este de maxim 10 zile lucrătoare, socotit de la data preluării comenzii clientului. Acest termen poate fi modificat din motive independente de voința noastră.

Orice meșteșugar/artist sau artizan înscris pe www.reza.ro se obligă să asigure respectarea acestor termeni.

Procedura de livrare este urmatoarea: la primirea unei comenzi de www.reza.ro, vânzătorul va fi anunțat printr-un e-mail și o notificare în contul său, ambele mesaje conținând numele clientului și codul comenzii. Acesta va avea în sarcină împachetarea produselor comandate și transmiterea lor prin curier la adresa specificată în contul său. Vânzătorul nu este taxat pentru curier, cu condiția ca acesta sa fie Curier Dragon Star, iar vânzătorul să menționeze că face comanda în numele REZA PRIMA WEB.

Vânzătorul poate aduce produsele aferente unei comenzi și personal, la adresa de livrare specificata.

Taxele de livrare sunt calculate cu taxa pe valoare adaugata (TVA) inclus și sunt următoarele:

-15 lei +tva pentru livrările naționale ale coletelor până la 1kg, dacă comanda conține produse de la un singur vânzător.
-25 lei +tva pentru livrările naționale ale coletelor până la 1kg, dacă comanda conține produse de la doi sau mai mulți vânzători
-0.85 lei +tva pentru orice kilogram suplimentar

Livrarea se face de către o societate de curierat, la domiciliul clientului.

În cazul în care doriți să specificați anumite aspecte referitoare la livrare cum ar fi: ora de livrare, adresa sau puncte de reper, vă rugăm să introduceți în căsuța de observații aceste lucruri înainte de finalizarea comenzii.
Coletul poate fi preluat de orice membru al familiei.

Produsele se livrează în limita stocului disponibil. În cazul în care unul sau mai multe dintre produsele comandate nu se mai află pe stoc veți fi înștiințat în acest sens. În unele cazuri, produsul comandat poate fi înlocuit cu unul asemănător dacă dumneavoastră doriți și sunteți de acord cu acest lucru. Produsele achiziționate nu sunt proprietatea SC REZA PRIMA WEB SRL, ci a meșteșugarilor, artiștilor și artizanilor care își prezintă produsele pe platformă.

Răspunderea pentru orice deteriorare cauzată produsului, coletului sau pachetului trimis de către noi, revine societații de curierat sau transportatorului conform legislației în vigoare. Produsele vor fi înlocuite de către noi dacă se va face dovada culpei curierului și vom fi înștiințați în termen de 12 ore de la primirea coletului.

4. Drepturile de autor (Copyright)

Întregul conținut al site-ului www.reza.ro, incluzând, texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date, este proprietatea S.C. REZA PRIMA WEB S.R.L. sau a furnizorilor săi și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fară acordul scris a oricăror elemente de pe site-ul www.reza.ro, sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteți folosi adresa de mail contact@reza.ro

5. Politica de confidențialitate

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plată către următorii destinatari: Băncile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii/produse, respectiv conform Legii, către instituțiile abilitate.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.677/200, clienții noștri au următoarele drepturi:

1) Dreptul la informare (art.12)
2) Dreptul la acces la date (art.13) - dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.
3) Dreptul la intervenție (art.14) - dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă și în mod gratuit, următoarele:
a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale;
b) transformarea datelor personale nelegale în date anonime;
c) notificarea terților cu privire la operațiunile prevăzute la lit. a) si b).
4) Dreptul la opoziție (art.15) - dreptul de a se opune, în mod gratuit și printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări.
5) Dreptul de a se adresa justiției (art.18) - dreptul de a se adresa justiției pentru aparărea drepturilor garantate de lege și care au fost încălcate.
6) Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).

6. Responsabilitați privind produsele

S.C. REZA PRIMA WEB S.R.L. nu iși asumă responsabilitatea și nu poate fi facută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea produselor achiziționate prin intermediul acestui site, în alte scopuri decât cele menționate de producător. Returnarea produselor se poate efectua în conformitate cu dispozițiile OG 130/2000, în 14 zile de la primirea produsului nefiind necesară invocarea niciunui motiv. Toate taxele aferente returului vor fi suportate de către client.

7. Limitări privind utilizarea anumitor tehnici de comunicație la distanță

Art. 1. - Urmatoarele tehnici de comunicație la distanță necesită acordul prealabil al consumatorului:
a) sistem automatizat de apel fără intervenție umană (automat de apel);
b) telecopiator (fax)
c) adresă de poștă electronică (e-mail)
Art. 2. - Utilizarea altor tehnici de comunicație individuală la distanță în afara celor prevăzute la art. 1 nu este permisă dacă există un refuz manifestat de consumator.

Lista cuprinzând tehnicile de comunicație la distanță
a) imprimat neadresat;
b) imprimat adresat;
c) scrisoare tipizată;
d) publicitate tiparită cu bon de comandă;
e) catalog;
f) telefon cu intervenție umană;
g) telefon fara intervenție umană (automat de apel, audiotext);
h) radio;
i) videofon (telefon cu imagine);
j) videotext (microordinator, ecran Tv cu tastatură sau ecran tactil);
k) poștă electronică (e-mail);
l) telecopiator (fax);
m) televiziune (teleshopping).

8. Litigii

Prin folosirea,vizualizarea sau cumpărarea produselor de pe acest site, utilizatorul a luat la cunoștință asupra faptului că legile române vor guverna Termenii și Condițiile de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și S.C. REZA PRIMA WEB S.R.L. În cazul unor eventuale conflicte între S.C. REZA PRIMA WEB S.R.L. și clienții săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minim 30 de zile lucrătoare.

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanța competentă în conformitate cu legile române în vigoare.

9. Decontări

Toate plațile facute de către clienți vor fi făcute în contul S.C. REZA PRIMA WEB S.R.L.

Sumele vor fi decontate în baza acceptării acestor Termeni, care se substituie unui contract de consignație. Plata va fi facută la data de 5 a fiecărei luni; sumele vor fi aferente comenzilor lunii anterioare pentru fiecare vânzător care a avut comenzi pe www.reza.ro.

Decontul se poate face și la cererea vânzătorului.

Plata acestor sume se va putea face prin virament bancar in contul vânzătorului sau numerar/cash la sediul firmei. Pentru modalitațile de plată ce includ comisioane, acestea vor fi suportate de către vânzător.

10. Diverse

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecțiuni Condițiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.

Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții clientul iși asumă în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg din folosirea platformei www.reza.ro